1. Biorąc udział w zajęciach deklarujesz, że zdajesz sobie sprawę z tego, że wszelka aktywność niesie ryzyko kontuzji. Jednocześnie oświadczasz, że jesteś zdrowy i nie masz przeciwwskazań do uprawiania sportu.
  2. Klubowicz zobowiązany jest stosować się do zaleceń trenera podczas zajęć. Nie stosując się do zaleceń trenera ponosi odpowiedzialność za poniesioną kontuzję.
  3. Sprzęt treningowy powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz po skończonym treningu odstawiany na miejsce. Nie wolno rzucać pustymi gryfami oraz sztangami ubranymi w talerze mniejsze niż 5 kg. Nie wolno rzucać odważnikami kettlebell.
  4. Godziny otwarcia klubu, grafik zajęć oraz zakres świadczonych usług są dostępne w klubie i na stronie internetowej klubu. Fit Family zastrzega sobie zmiany godzin otwarcia, grafiku zajęć oraz zakresu świadczonych usług.
  5. Fit Family zastrzega sobie prawo wprowadzania konieczności rezerwowania miejsc. Rezerwacje będą dokonywane w recepcji w klubie lub przez program zarządzający online.
  6. Fit Family zastrzega sobie prawo instalacji kamer na terenie klubu. Kamery zostaną zainstalowane w celach bezpieczeństwa. Bez względu na obecność kamer Fit Family nie ponosi odpowiedzialności za żadne powstałe na terenie klubu szkody na osobie i mieniu.
  7. Klubowicz nie może bez zgody Fit Family prowadzić na terenie klubu jakiejkolwiek działalności gospodarczej i zawodowej, w szczególności treningów personalnych, fizjoterapii, czy porad dietetycznych.
  8. Fit Family nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pozostawione rzeczy oraz szkody na osobach i mieniu będące wynikiem pobytu w klubie.
  9. Klub uprawniony jest do wykorzystania wizerunku klubowicza w celach reklamowych i promocyjnych.
  10. Karnet wykupiony na okres jednego miesiąca nie podlega zawieszeniu lub możliwości zwrotu.
  11. Jakiekolwiek palenie papierosów lub substancji odurzających na terenie klubu jest zabronione.